ดูหนังออนไลน์ใหม่ หนังเต็มเรื่อง ดูหนัง 2023 HDฟรี

Sicko (2007)

ให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้

ตัวอย่าง

Sicko (2007)

ดูหนัง ออนไลน์ Sicko เต็มเรื่อง (2007) สารคดีกล่าวถึงการดูแลสุขภาพในสหรัฐอเมริกาโดยองค์กรบำรุงรักษาสุขภาพที่มุ่งเน้นผลกำไร (HMOs) เมื่อเทียบกับการดูแลแบบสากลฟรีในแคนาดา สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส มัวร์เปรียบเทียบรายงานของสื่อของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการดูแลของแคนาดากับประสบการณ์ของชาวแคนาดาในโรงพยาบาลและคลินิกที่นั่น เขาสัมภาษณ์ผู้ป่วยและแพทย์ในสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับต้นทุน คุณภาพ และเงินเดือน เขาตรวจสอบว่าเหตุใด Nixon จึงสนับสนุน HMOs ในปี 1971 และเหตุใดความพยายามในการปฏิรูปของ Clintons จึงล้มเหลวในปี 1990 เขาพูดคุยกับอดีตชาวสหรัฐฯ ในปารีสเกี่ยวกับบริการของฝรั่งเศส และเขาใช้อาสาสมัครทำความสะอาดเหตุการณ์ 9/11 สามคน ซึ่งพัฒนาปัญหาระบบทางเดินหายใจ ไปคิวบาเพื่อดูแล เขาถามคนอเมริกันว่า “เราเป็นใคร”

Sicko (2007) - IMDb

“Sicko” เป็นภาพยนตร์สารคดีทรงพลังที่กำกับโดย Michael Moore ผู้สร้างภาพยนตร์ชาวอเมริกัน ภาพยนตร์เรื่องนี้สำรวจระบบการดูแลสุขภาพในสหรัฐอเมริกาและวิพากษ์วิจารณ์อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพที่แสวงหาผลกำไร โดยเน้นถึงข้อบกพร่องและความไม่เท่าเทียมกันภายในนั้น

เรื่องย่อ: ดูหนัง ออนไลน์ Sicko เต็มเรื่อง (2007)

“Sicko” เจาะลึกระบบการรักษาพยาบาลของอเมริกา โดยตรวจสอบประสบการณ์ของประชาชนทั่วไปที่ต้องเผชิญกับความท้าทายและความอยุติธรรมภายในระบบ ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าถึงการต่อสู้ดิ้นรนของบุคคลที่ถูกปฏิเสธการรักษาพยาบาลและการประกันภัยที่จำเป็นผ่านการสัมภาษณ์และเรื่องราวส่วนตัวอันเนื่องมาจากอุปสรรคด้านระบบราชการและการเงินต่างๆ

ในทางตรงกันข้าม ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังตรวจสอบระบบการรักษาพยาบาลในประเทศอื่นๆ Sicko (2007) โดยเฉพาะระบบการรักษาพยาบาลแบบสากล เช่น แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และคิวบา มัวร์วางระบบของอเมริกาไว้เคียงข้างกับแบบจำลองระดับนานาชาติเหล่านี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศอื่นๆ ให้การดูแลสุขภาพแก่พลเมืองของตนโดยถือเป็นสิทธิมากกว่าสินค้าโภคภัณฑ์

สารคดีของมัวร์ระบุว่าแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยผลกำไรของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพของอเมริกามักให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของบริษัทประกันภัยและบริษัทยามากกว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วย ภาพยนตร์เรื่องนี้สนับสนุนระบบที่รับประกันการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพสำหรับชาวอเมริกันทุกคน คล้ายคลึงกับระบบการรักษาพยาบาลสากลในส่วนอื่นๆ ของโลก

จุดเด่นที่สำคัญ:

เรื่องราวส่วนตัว: “Sicko” นำเสนอเรื่องราวส่วนตัวที่น่าสนใจและบางครั้งก็น่าสะเทือนใจของบุคคลที่ต้องทนทุกข์ทรมานเนื่องจากความซับซ้อนของระบบการรักษาพยาบาลของอเมริกา

การเปรียบเทียบระหว่างประเทศ: ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้มุมมองที่กระจ่างแจ้งและสำคัญเกี่ยวกับวิธีการจัดการด้านการดูแลสุขภาพในประเทศต่างๆ ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับประสิทธิผลและความเสมอภาคของระบบอเมริกัน

ความเห็นทางการเมืองและสังคม: “Sicko” ทำหน้าที่เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์ระบบการดูแลสุขภาพของอเมริกา และในวงกว้างมากขึ้น เป็นการวิจารณ์เกี่ยวกับสถานะของการดูแลสุขภาพและการเมืองในสหรัฐอเมริกา

Advocacy for Change: ภาพยนตร์เรื่องนี้สนับสนุนการปฏิรูปการดูแลสุขภาพและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความจำเป็นของระบบการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมและเข้าถึงได้มากขึ้น

สไตล์ของ Michael Moore: สไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Moore ซึ่งผสมผสานการสื่อสารมวลชนเชิงสืบสวนเข้ากับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยส่วนตัว ได้รับการจัดแสดงเต็มรูปแบบใน “Sicko” ทำให้เป็นสารคดีที่น่าดึงดูดและกระตุ้นความคิด

Sicko” เป็นสารคดีที่กระตุ้นความคิดซึ่งเน้นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับระบบการรักษาพยาบาลของอเมริกา Sicko (2007) โดยเผยให้เห็นข้อบกพร่องและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง โดยนำเสนอเรื่องราวส่วนตัวที่น่าสนใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากข้อบกพร่องของระบบ และกระตุ้นให้ผู้ชมพิจารณาโมเดลทางเลือกจากทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพ ความยุติธรรมทางสังคม หรือสารคดีเกี่ยวกับการเมือง “Sicko” เป็นภาพยนตร์ที่สร้างผลกระทบและเปิดหูเปิดตาที่ควรค่าแก่การดู

Sicko movie review & film summary (2007) | Roger Ebert

“Sicko” is a powerful documentary film directed by American filmmaker Michael Moore. The film explores the healthcare system in the United States and criticizes the for-profit healthcare industry, highlighting the flaws and inequities within it.

Plot Summary: Sicko (2007)

“Sicko” delves into the American healthcare system, examining the experiences of ordinary  Sicko (2007) citizens who have faced challenges and injustices within the system. Through interviews and personal stories, the film portrays the struggles of individuals who were denied necessary medical treatment and insurance coverage due to various bureaucratic and financial barriers.

In contrast, the film also examines healthcare systems in other countries, particularly those with universal healthcare, such as Canada, the United Kingdom, France, and Cuba. Moore juxtaposes the American system with these international models to illustrate how other countries provide healthcare to their citizens as a right rather than a commodity.

Moore’s documentary argues that the American healthcare industry’s profit-driven approach often prioritizes the interests of insurance companies and pharmaceutical corporations over the health and well-being of patients. The film advocates for a system that ensures access to quality healthcare for all Americans, similar to the universal healthcare systems in other parts of the world.

Key Highlights:

Personal Stories: “Sicko” features compelling and sometimes heartbreaking personal stories of individuals who have suffered due to the complexities of the American healthcare system.

International Comparisons: The film provides an enlightening and critical perspective on how healthcare is handled in different countries, raising questions about the effectiveness and equity of the American system.

Political and Social Commentary: “Sicko” serves as a critique of the American healthcare system and, more broadly, as a commentary on the state of healthcare and politics in the United States.

Advocacy for Change: The film advocates for healthcare reform and raises awareness about the need for a more equitable and accessible healthcare system.

Michael Moore’s Style: Moore’s signature style, which combines investigative journalism with personal anecdotes, is on full display in “Sicko,” making it an engaging and thought-provoking documentary.

“Sicko” is a thought-provoking documentary that shines a critical spotlight on the Sicko (2007) American healthcare system, revealing its flaws and advocating for change. It offers a compelling look at the personal stories of those who have been impacted by the shortcomings of the system and urges viewers to consider alternative models from around the world. Whether you’re interested in healthcare, social justice, or political documentaries, “Sicko” is an impactful and eye-opening film worth watching.

Certainly, here are some additional reasons why “Sicko” is worth watching:

Universal Healthcare Debate: The film contributes to the ongoing discussion and debate in the United States about the merits of universal healthcare, a topic of great significance in the country.

Humanitarian Perspective: “Sicko” appeals to the humanitarian and ethical principles of providing essential healthcare to all citizens, irrespective of their socioeconomic status.

Impact on Public Discourse: Michael Moore’s documentaries often generate Sicko (2007) conversations and raise awareness about important issues. “Sicko” has been credited with influencing public opinion and even legislative efforts related to healthcare reform.

Examination of Healthcare Industry: The film offers an examination of the healthcare industry’s practices, including the influence of pharmaceutical companies, insurance providers, and lobbyists on healthcare policies.

Accessible Information: “Sicko” presents complex healthcare issues in an accessible and engaging manner, making it a valuable resource for anyone seeking to understand the intricacies of the American healthcare system.

Empathy and Compassion: The film elicits empathy and compassion for individuals facing  Sicko (2007) health-related challenges, emphasizing the need for a system that prioritizes the well-being of patients.

In summary, “Sicko” is a compelling and emotionally charged documentary that addresses the pressing issue of healthcare in the United States. Michael Moore’s investigative style and the personal stories shared in the film make it a compelling and influential piece of work. It  Sicko (2007) serves as a call to action for healthcare reform and continues to be a significant part of the dialogue surrounding healthcare policies in the United States. Whether you’re interested in healthcare, social issues, or political documentaries, “Sicko” is a thought-provoking and impactful film that offers a critical perspective on an important societal issue.

 

Sicko (2007) - IMDb

ขอให้สนุกกับการดูหนังออนไลน์ หนังฝรั่ง เรื่อง Sicko (2007) หนังประเภท Documentary สารคดี เว็บดูหนัง KUBHD.COM ดูหนังออนไลน์ฟรี หนังไทย หนังต่างประเทศมากมายกว่า 10,000 เรื่อง หนังใหม่ ดูฟรี หนังไม่กระตุก ดูหนังชัดชนโรง หนังพากย์ไทย ซับไทย เต็มเรื่องHD หนังใหม่อัพเดททุกวัน หนังอัพเดทตลอด 24 ชั่วโมง ดูหนัง 2023 ดูหนังบนมือถือ Android iOS

แสดงความคิดเห็น

แชร์

หนังอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูหนังออนไลน์ 2023

เว็บดูหนังมาแรงในตอนนี้ สามารถดูหนังออนไลน์ฟรี 24 ชั่วโมง ที่มีคุณภาพที่สุดในตอนนี้ ไม่มีโฆษณามารบกวนใจ อีกทั้งมีหนังมากมายมาให้เลือกชม มากมายกว่า 10,000 เรื่อง ที่นี่มีหนังใหม่2023 จากค่ายดังทุกค่ายมาให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างรวดเร็ว ไม่ว่า Netflix, Disney+, Viu , DC , Marvel ทำให้ท่านได้รับความสนุกเพลิดเพลินเหมือนได้รับชมอย่างสมจริงทั้งภาพที่คมชัดระดับ Full HD และเสียงภาพยนตร์ที่คมชัดมากที่สุด

ดูหนัง Netflix หนังใหม่

อ่านต่อที่นี่