ดูหนังออนไลน์ใหม่ หนังเต็มเรื่อง ดูหนัง 2023 HDฟรี

ดูหนัง My Name Is Khan (2010) เต็มเรื่อง

ให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้

ตัวอย่าง

ดูหนัง My Name Is Khan (2010) เต็มเรื่อง

ดูหนัง My Name Is Khan (2010) เต็มเรื่อง เป็นภาพยนตร์บอลลีวูดที่ออกฉายในปี 2010 กำกับโดย Karan Johar และนำแสดงโดย Shah Rukh Khan และ Kajol ในบทบาทนำ ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นละครที่ทรงพลังและสะเทือนอารมณ์ที่สำรวจ ธีมของความรัก ตัวตน และการยอมรับในฉากหลังของอเมริกาหลังเหตุการณ์ 9/11 ด้วยการเล่าเรื่องที่น่าดึงดูดและการแสดงที่โดดเด่น “My Name Is Khan” จึงเป็นภาพยนตร์ที่สร้างผลกระทบยาวนานต่อผู้ชมทั้งชาวอินเดียและชาวต่างประเทศ

โครงเรื่อง: เรื่องราวเกี่ยวกับ Rizwan Khan ซึ่งแสดงโดย Shah Rukh Khan ชายชาวมุสลิมที่มีอาการพิเศษที่เรียกว่า Asperger’s syndrome แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารทางสังคม แต่ Rizwan มีความสามารถพิเศษในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เขาใช้ชีวิตเรียบง่ายกับแม่ในมุมไบ ประเทศอินเดีย

ชีวิตของริซวานพลิกผันอย่างมากเมื่อเขาตกหลุมรักมันดิรา ซึ่งรับบทโดยคาจอล หญิงชาวฮินดู พวกเขาแต่งงานกันและสร้างชีวิตร่วมกันในซานฟรานซิสโก อย่างไรก็ตาม ความสุขของพวกเขาพังทลายลงหลังจากเหตุโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ความรู้สึกต่อต้านมุสลิมที่เพิ่มขึ้นในอเมริกานำไปสู่เหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ทำให้ริซวานต้องแยกจากมันดิราและแซม ลูกชายของเธอ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะกลับมารวมตัวกับภรรยาและลูกเลี้ยงของเขาอีกครั้ง ริซวานจึงออกเดินทางข้ามอเมริกาอย่างน่าทึ่ง พบปะผู้คนจากภูมิหลังและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ระหว่างทางเขาต้องเผชิญกับอคติ การเลือกปฏิบัติ และความเข้าใจผิดอันเนื่องมาจากเชื้อชาติและสภาพของเขา แต่ความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของเขาในการถ่ายทอดข้อความแห่งสันติภาพและความเข้าใจ รวมถึงคำพูดซ้ำ ๆ ของเขาว่า “ฉันชื่อข่าน และฉันไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย” กลายเป็นมนต์ที่ฉุนเฉียวที่ขับเคลื่อนการเล่าเรื่อง

ธีมส์: ความรักที่ก้าวข้ามขอบเขต: “ฉันชื่อข่าน” ถ่ายทอดพลังแห่งความรักในการเชื่อมความแตกแยกทางวัฒนธรรมและศาสนาได้อย่างสวยงาม เรื่องราวความรักของริซวานและมันดิราทำหน้าที่เป็นแกนกลางทางอารมณ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยเน้นย้ำถึงแนวคิดที่ว่าความรักไม่มีขอบเขต

การยอมรับและความอดทน: ภาพยนตร์เรื่องนี้สำรวจประเด็นของการยอมรับและความอดทนเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยาก การเดินทางของ Rizwan ท้าทายทัศนคติแบบเหมารวมและอคติที่หลายๆ คนยึดถือ โดยกระตุ้นให้ผู้ชมไตร่ตรองถึงอคติของตนเอง

ความเป็นปัจเจกบุคคลและอัตลักษณ์: ตัวละครของ Rizwan ที่มีเงื่อนไขเฉพาะตัว เน้นย้ำถึงความสำคัญของการยอมรับความเป็นปัจเจกบุคคลและตระหนักถึงจุดแข็งที่อยู่ในตัวแต่ละคน

โพสต์ 9/11 อเมริกา: ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้มุมมองเกี่ยวกับประสบการณ์ของชาวมุสลิมในอเมริกาหลังเหตุการณ์ 9/11 โดยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความยากลำบากที่พวกเขาเผชิญในช่วงเวลานั้น

ผลกระทบ: ดูหนัง My Name Is Khan (2010) เต็มเรื่อง

My Name Is Khan (2010) - IMDb

ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์และประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ การแสดงของชาห์รุค ข่านในบทริซวาน ข่านได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ โดยแสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจของเขาในฐานะนักแสดง ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับความสนใจจากประเด็นทางสังคมที่สำคัญ ทำให้เป็นมากกว่าหนังรักโรแมนติกของบอลลีวูดทั่วไป

นอกเหนือจากความสำเร็จในบ็อกซ์ออฟฟิศแล้ว “My Name Is Khan” ยังจุดประกายให้เกิดการอภิปรายเรื่องความอดทน ความสามัคคี และความสำคัญของการต่อสู้กับอคติ ยังคงเป็นภาพยนตร์ที่สำคัญในอุตสาหกรรมบอลลีวูดและยังคงเป็นที่จดจำในการเล่าเรื่องที่ทรงพลังและการแสดงที่น่าจดจำ

บทสรุป: My Name Is Khan (2010) มายเนมอิส กาน เป็นภาพยนตร์บอลลีวูดที่น่าดึงดูดใจซึ่งเจาะลึกเรื่องราวของความรัก การยอมรับ และความเป็นปัจเจกบุคคล ผ่านการเดินทางอันน่าทึ่งของตัวเอก ริซวาน ข่าน ภาพยนตร์เรื่องนี้สำรวจความท้าทายที่ชาวมุสลิมเผชิญในอเมริกาหลังเหตุการณ์ 9/11 และทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจอันเจ็บปวดถึงพลังแห่งความรักที่จะก้าวข้ามขอบเขต ด้วยการแสดงที่แข็งแกร่งและการเล่าเรื่องที่กระตุ้นความคิด ทำให้ “My Name Is Khan” ยังคงโดนใจผู้ชมทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

Watch Movie Online My Name Is Khan (2010) มายเนมอิส กาน Full Movie

My Name Is Khan (2010) - IMDb

is a 2010 Bollywood film directed by Karan Johar and starring Shah Rukh Khan and Kajol in the lead roles. The film is a powerful and emotional drama. surveyed Themes of love, identity, and acceptance set against the backdrop of post-9/11 America. With a compelling narrative and outstanding performances, “My Name Is Khan” is a film that has made a lasting impact on audiences both Indians and foreigners

Plot: The story revolves around Rizwan Khan, played by Shah Rukh Khan, a Muslim man who has a special condition called Asperger’s syndrome. Despite facing challenges in social interaction and communication, Rizwan has a special ability to repair and Maintenance of electronic equipment He lives a simple life with his mother in Mumbai. India

Rizwan’s life takes a dramatic turn when he falls in love with Mandira. Played by Kajol, a Hindu woman, they married and built a life together in San Francisco. However, their happiness was shattered after the September 11, 2001 terrorist attacks. Growing anti-Muslim sentiment in America led to a tragic event that separated Rizwan from Mandira and her son Sam.

Determined to reunite with his wife and stepson, Rizwan then embarked on a remarkable journey across America.

Prime Video: My Name is Khan

Meet people from diverse backgrounds and cultures. Along the way, he faced prejudice. discrimination and misunderstandings due to his race and condition. But his unwavering commitment to convey a message of peace and understanding Including his repeated words, “My name is Khan, and I’m not a terrorist,” becomes a poignant mantra that drives the narrative.

Themes: Love That Crosses Boundaries: “My Name is Khan” beautifully captures the power of love in bridging cultural and religious divides. Rizwan and Mandira’s love story serves as the emotional core of the film. It emphasizes the idea that love has no boundaries.

Acceptance and Patience: This film explores the issues of acceptance and patience in the face of adversity. Rizwan’s journey challenges the stereotypes and biases held by many, encouraging viewers to reflect on their own biases.

Individuality and Identity: Rizwan’s characters are uniquely conditioned. Emphasizes the importance of embracing individuality and recognizing the strengths that lie within each person.

Post 9/11 America: This film provides a perspective on the experiences of Muslims in post-9/11 America, shedding light on the discrimination and hardships they faced during that time.

Impact: “My Name Is Khan” received critical acclaim and commercial success. Shahrukh’s performance Khan in the role of Rizwan Khan received special praise. It showcases his versatility as an actor. The film also draws attention to important social issues. Making it more than just your average Bollywood romantic movie.

In addition to its box office success, “My Name Is Khan” has sparked discussions about tolerance, unity and the importance of fighting prejudice. It remains an important film in the Bollywood industry and is still remembered for its powerful storytelling and memorable performances.

Summary: “My Name Is Khan” is a captivating Bollywood film that delves into stories of love, acceptance, and individuality. Through the incredible journey of protagonist Rizwan Khan, the film explores the challenges Muslims face in post-9/11 America and serves as a poignant reminder of the power of love to transcend boundaries. With strong performances and thought-provoking storytelling, “My Name Is Khan” continues to resonate with audiences around the world.

My Name Is Khan (2010) มายเนมอิส กาน ริซวาน ข่าน มุสลิมจากเขตโบริวาลีในมุมไบ ป่วยด้วยโรคแอสเพอร์เกอร์ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของออทิซึมที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งทำให้การขัดเกลาทางสังคมซับซ้อน ผู้ใหญ่ Rizwan แต่งงานกับแม่เลี้ยงเดี่ยวชาวฮินดูชื่อ Mandira ในซานฟรานซิสโก หลังเหตุการณ์ 9/11 ริซวานถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ที่ LAX ซึ่งเข้าใจผิดว่าความพิการของเขาเป็นพฤติกรรมที่น่าสงสัย หลังจากการจับกุม เขาได้พบกับ Radha นักบำบัดที่ช่วยเขาจัดการกับสถานการณ์และความทุกข์ยากของเขา จากนั้น Rizwan ก็เริ่มเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีสหรัฐ Bush เพื่อเคลียร์ชื่อของเขา

ขอให้สนุกกับการดูหนังออนไลน์ หนังฝรั่ง เรื่อง My Name Is Khan (2010) มายเนมอิส กาน หนังประเภท Biography ชีวิตจริง เว็บดูหนัง ดูหนัง ออนไลน์ KUBHD.COM ดูหนังออนไลน์ฟรี หนังไทย หนังต่างประเทศมากมายกว่า 10,000 เรื่อง หนังใหม่ ดูฟรี หนังไม่กระตุก ดูหนังชัดชนโรง หนังพากย์ไทย ซับไทย เต็มเรื่องHD หนังใหม่อัพเดททุกวัน หนังอัพเดทตลอด 24 ชั่วโมง ดูหนัง 2023 ดูหนังบนมือถือ Android iOS

แสดงความคิดเห็น

แชร์

หนังอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Black Dawn (2005)
หนังฝรั่ง พากย์ไทย
หนัง

3.8

ดูหนังออนไลน์ 2023

เว็บดูหนังมาแรงในตอนนี้ สามารถดูหนังออนไลน์ฟรี 24 ชั่วโมง ที่มีคุณภาพที่สุดในตอนนี้ ไม่มีโฆษณามารบกวนใจ อีกทั้งมีหนังมากมายมาให้เลือกชม มากมายกว่า 10,000 เรื่อง ที่นี่มีหนังใหม่2023 จากค่ายดังทุกค่ายมาให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างรวดเร็ว ไม่ว่า Netflix, Disney+, Viu , DC , Marvel ทำให้ท่านได้รับความสนุกเพลิดเพลินเหมือนได้รับชมอย่างสมจริงทั้งภาพที่คมชัดระดับ Full HD และเสียงภาพยนตร์ที่คมชัดมากที่สุด

ดูหนัง Netflix หนังใหม่

อ่านต่อที่นี่